kn 30,00

A23 Baterija

A23, Alkaline, 12V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

A27 Baterija

A27, Alkaline, 12V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

LR1 Baterija

LR1, Alkaline, 1.5V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 40,00

A11 (E11A) Baterija

A11 (E11A)  Alkaline, 6V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

AAA (LR3) Baterija

AAA (LR3) Alkaline, 1.5V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

AA (LR6) Baterija

AA (LR6) Alkaline, 1.5V/ 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

P312 Baterija

P312, 1.4V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

P10 Baterija

P13, 1.4V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

P13 (PR48) Baterija

P13 (PR48), 1.4V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 10,00

675 (PR44) Baterija

675 (PR44), 1.4V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2450 Baterija

CR2450, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2430 Baterija

CR2430, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR1220 Baterija

CR1220, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR1216 Baterija

CR1216, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR1632 Baterija

CR1632, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR1616 Baterija

CR1616, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR1620 Baterija

CR1620, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 40,00

CR1612 Baterija

CR1612, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2025 Baterija

CR2025, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2032 Baterija

CR2032, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2016 Baterija

CR2016, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

CR2012 Baterija

CR2012, 3.0V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

V625U Baterija (LR9)

V625U Baterija (LR9), 1.5V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 20,00

LR44 Baterija (A76/ G13)

LR44 Baterija (A76/ G13), 1.5V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

346 Baterija (SR712SW)

346 Baterija (SR712SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 40,00

339 Baterija (SR614SW)

339 Baterija (SR614SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

389 Baterija (SR1130W)

389 Baterija (SR1130W), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

391 Baterija (SR1120W)

391 Baterija (SR1120W), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 40,00

337 Baterija (SR416SW)

337 Baterija (SR416SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

329 Baterija (SR731SW)

329 Baterija (SR731SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

335 Baterija (SR512SW)

335 Baterija (SR512SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

362/ 361 Baterija (SR721SW)

362/361 Baterija (SR721SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

397/ 396 Baterija (SR726SW)

397/396 Baterija (SR726SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

315 Baterija (SR716SW)

315 Baterija (SR716SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

317 Baterija (SR516SW)

317 Baterija (SR516SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

319 Baterija (SR527SW)

319 Baterija (SR527SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

379 Baterija (SR521SW)

379 Baterija (SR521SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

392 Baterija (SR41W)

392 Baterija (SR41W), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

321 Baterija (SR616SW)

321 Baterija (SR616SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

373 Baterija (SR916SW)

373 Baterija (SR916SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

394/ 380 Baterija (SR936SW)

394/ 380 Baterija (SR936SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

399/ 395 Baterija (SR927W)

399/ 395 Baterija (SR920W), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

371/ 370 Baterija (SR920SW)

371/ 370 Baterija (SR920SW), 1.55V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

364 Baterija (SR621SW)

364 Baterija (SR621SW), 1.5V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info
kn 30,00

377 Baterija (SR626SW)

377 Baterija (SR626SW), 1.5V / 1 kom. Sony, Seizaken, Maxell, Panasonic, Energizer

more info

WATCHART- CENTAR SATOVA
(WATCHART, obrt za urarske usluge i trgovinu, vl. Ivica Kralj)

kontakt telefon:
047 412 021

adresa:
Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac

e-mail:
watchart.cs@gmail.com